COACHING YKSILÖILLE

”Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa” – International Coaching Federation Yksilö-coachingissa kysymys on siis tavoitteellisesta henkilökohtaisesta kehitysmatkasta, jolla saavutetaan merkittäviä ja pitkäkestoisia tuloksia. Coaching perustuu olemassa olevan ajattelun haastamiseen kysymysten ja oivalluttamisen kautta. Coaching synnyttää tietoisuutta, kirkastaa itsetuntemusta, kehittää ajattelu- ja toimintamalleja sekä…

Lue lisää COACHING YKSILÖILLE

COACHING TIIMEILLE JA RYHMILLE

Tiimicoaching on tavoitteellinen tiimin kehitysmatka. Milloin tiimicoachingia? Kun halutaan: synnyttää tai selkeyttää johtavia ajatuksia (visio, missio, arvot) luovia läpi murrosvaiheen hio yhteistä tapaa tehdä työtä ja saada tiimistä paras irti selkiyttää rooleja ja työnkuvia synnyttää yhdessä ajattelemisen kulttuuria ja me-henkeä. purkaa jännitteitä ja puhua auki puhumattomia asioita vapauttaa sisäistä motivaatiota ja sitoutumista tiimiin edistää avoimuutta…

Lue lisää COACHING TIIMEILLE JA RYHMILLE

COACHING TYÖYHTEISÖILLE

Työyhteisövalmennus on hyvä työkalu työstää jo olemassa olevaa ajattelua eteenpäin sekä synnyttää kokonaan uusia ajatuksia ja toimintamalleja. Työyhteisövalmennukset voidaan toteuttaa asiakkaan toiveiden ja tarpeiden pohjalta keynote- tai työpajatyyppisesti sekä näiden yhdistelmänä. Esimerkkiteemoja: Valmentavan johtajuuskulttuurin synnyttäminen Sisäisen motivaation vapauttaminen Vuorovaikutus työyhteisössä Miten saada tiimin vahvuudet esiin Coaching johtamisen välineenä Onnistumisen periaatteet ihmisten johtamisessa Oppivan organisaation periaatteet…

Lue lisää COACHING TYÖYHTEISÖILLE

COACHING-TAITO VALMENNUS

Valmentava johtamisote on tavoitteellista ja tuloksellista sekä yhä enemmän myös odotettua johtamisen tapaa. Alaiset odottavat, että esimies osaa kehittää ja sparrata heitä sekä saada heidän täyden potentiaalin käyttöön. Valmentava johtaminen on vuorovaikutuksellista johtamista, jossa kyky tehdä tietoiseksi, kysyä vahvoja kysymyksiä, innostaa ja herättää itseohjautuvuutta korostuu. Coaching-taitovalmennus on esimiehille suunnattu valmennus, jossa käydään coachigin ydinperiaatteet läpi…

Lue lisää COACHING-TAITO VALMENNUS