Autan organisaatiota muutosjohtamisen, valmentavan esimiestyön, osaamisen kehittämisen ja työyhteisötaitojen kanssa. Myös dialogisen & itseohjautuvan kulttuurin rakentaminen, valmentajien valmennus organisaation sisälle sekä nykytila-analyysi kuuluvat repertuaariin.

Valmennukset ulottuvat työtä ohjaavasta coachingista aina tutkintopohjaisiin ohjelmiin asti.

Valmentamisen filosofia rakentuu Tiimiakatemian työkaluille ja ajattelulle sekä ICF:n määrittelemien virallisten coaching-taitojen päälle.

Työskentely kanssani on aina dialogista, jossa hyödynnetään valmentavia menetelmiä. Tarkoitus on osallistaa ihmiset osaksi prosessia ja kaivaa piilossa olevaa osaamista esiin ja käyttöön. Dialogin kautta rakennetaan yhteistä ymmärrystä ja sitoutumista sekä puretaan siiloja. Kannatan aina prosesseja, mikäli halutaan vaikuttavia tuloksia. Nopea tie on usein hitain. Oppiminen on kaiken keskiössä sekä aito muutos arjessa, joka tulee rohkeiden kokeilujen kautta.

Valmennuskokemusta löytyy niin kunta-, yritys-, järjestö-, seurakunta- kuin yrityskentistä. Tämä laaja-alaisuus auttaa ymmärtämään moninaisuutta (systeemi-ajattelu), tuomaan näkökulmia ja rakentamaan uusia ajattelumalleja. Parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää.

Oma verkostoni on kohtuu laaja ja teen tällä hetkellä valmennusta sekä MCID:n, että Chessmaten kautta. Myös identiteetti tyyppistä valmennusta on tullut tehtyä elämän taitekohtiin yhdessä Fashion Unitin kanssa. Tämä valmennustyyppi sopii myös yt-caseihin tai niille, jotka hakevat uutta suuntaa uraan tai elämään.

Hienoa olisi istua alas, tutustua ja miettiä muutoksen riemullisia mahdollisuuksia.

Teen valmennusta sekä projektikohtaisesti, että tarvittaessa myös vuokravalmentaja lähtöisesti eli voin tulla säännöllisesti esim. päiväksi joka toinen viikko ja koko valmennusosaaminen on joustavasti käytössä. Vuokravalmennus on erittäin kustannustehokasta!

Tosissaan, mutta ei vakavasti!

Petri
050 324 0079 | petri.paakkari@mcid.fi

“If you want build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea”
– Antoine de Saint Exupery