Sanottua Petrin coachingista:

”Olen toiminut nykyisessä tehtävässäni toiminnanjohtajana muutaman vuoden. Petrin coachingin avulla olen saanut tilaisuuden pysähtyä hetkeksi aktivoimaan omaa ajatteluani ja sitä myötä omaa kehittymistäni. Olen nauttinut uusista näkökulmista tekemistäni löydöistä ja siitä, että tästä valmennuksesta on löytynyt tarpeeksi kipua ja haastetta. Kokemus on ollut positiivinen ja kaikki tähän käytetty aika suureksi hyödyksi. ” Niina Koivuniemi, Toiminnanjohtaja, yrittäjyystalo Innola

”Petri auttaa coachattavaa asettamaan coaching sessiolle tavoitteen, 
ennen kuin lähdetään kulkemaan eteenpäin. Hyvänä ja keskittyneenä
 kuuntelijana hän pysyy hyvin mukana coachattavan ajatuksenjuoksussa ja
 esittää ajatuksia herättäviä kysymyksiä. Hän haastaa hyvin menemään asiassa
 syvemmälle ja tuomaan siihen mahdollisia muita näkökulmia.
 Coaching sessioiden päätteeksi löytyy aina seuraava askel edetä.
Olen saanut Petrin coachauksesta kuluneen puolen vuoden aikana konkreettista apua, kun olen vienyt yhtä työyhteisöni prosessia eteenpäin. Coachauksessa on syntynyt ajatuksia konkreettisista tekemisistä ja toimintamalleista, joita olen vienyt käytäntöön.” Esko Mertaniemi, Valmentaja, NTM, Amiedu

”Pitkällä kokemuksella voinen sanoa, että valmennuksessa onnistuminen on kiinni vetäjästä ja siinä Petri todella onnistui.” Jorma Toropainen, Palveluesimies, Jyväskylän kaupunki

”Oli arvokasta, että minulle irotettiin yksilövalmennuksen osa työtiimimme valmennuksesta. Yksilövalmennus tarjosi vuorovaikutus- ja ihmissuhdetyötä tekevälle tärkeän mahdollisuuden puhua hyvällä ja tavoitteellisella tavalla itsestään. Tähän tulisi olla ajoittainen mahdollisuus jokaiselle tällaista työtä tekevälle. Tiimien valmennusprosessit ovat tärkeitä, mutta ne eivät tarjoa samanlaista mahdollisuutta pureutua omaan itseen, henkilökohtaisen uran suuntaan ja työntekemisen merkityksiin.

Oma yksilövalmennuksen prosessi vahvisti ammatillista identiteettiäni tarjoten mahdollisuuden reflektoida mennyttä ja suunnata ajatuksia tulevaan. Arjen kiireen keskellä ei aina ole aikaa pysähtyä miettimään niitä asioita, jotka ovat oman ammatillisen identiteetin ja osaamisen kulmakiviä tai niitä toiveita, joita omalle uralleen haluaa asettaa. Petrin analyyttinen valmennusote johdatteli miellyttävällä tavalla tunnistamaan oman ammattillisen identiteetin kipukohtia sekä vahvuuksia. Koen olevani nyt vahvempi ja varmampi siitä, mitä osaan ja mihin haluan mennä.” Milla Ukkonen, Valmentaja, projektisuunnittelija, Muutostila Ry

”Olin toiminut esimiehenä kolmisen kuukautta kun aloitin coachingin Petrin kanssa. Tapaamistemme aikana käsittelimme mm. uutta rooliani esimiehenä, tiimin toimintaa sekä vuorovaikutusta. Petrin kanssa käydyt keskustelut olivat todella mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä! Itsereflektioon pohjautuvien keskustelujen kautta opin tuntemaan itseäni, toimintatyyliäni ja rooliani esimiehenä paremmin. Petrillä oli kuunteleva, läsnäoleva ja rennosti haastava tyyli, joka sai minut ajattelemaan ja oivaltamaan asioita itse. Hän antoi minulle myös hyviä konkreettisia työkaluja esimiestyön tueksi. Coaching osui juuri hyvään ajankohtaan ajatelleen uutta rooliani. Koen kehittyneeni ammatillisesti coachingin ansiosta paljon ja saaneeni paljon uusia näkökulmia ja työkaluja eri tilanteisiin. Ilman tätä kokemusta olisin jäänyt paitsi monista esimiestyöhön liittyvistä näkökulmista ja itsereflektio olisi jäänyt vähäiselle. Voin lämpimästi suositella Petrin coachingia!” Ina, HR-tiimin vetäjä kansainvälisessä yrityksessä

Valmennuksen aikana sain pohtia monipuolisesti johtamisen problematiikkaa. Valmennuksen aikana kirkastui hienosti, että esimiehellä pitää olla tilannetajua, hyvä itsetuntemus ja nöyryyttä kohdata oma keskeneräisyytensä. Aito kuunteleminen, läsnäolo ja työntekijöiden sisäisen motivaatiolähteen löytäminen on mielestäni kirkastunut tärkeimmiksi asioiksi omassa johtamisessa. Tässä tehtävässä ei tulla valmiiksi mutta aina voidaan kasvaa ja kehittyä. Muutosjohtaminen alkaa itsestä, uskallettava ottaa vastuu omasta jaksamisesta. Johtaja näkee paremmin eteenpäin, kun asiat lähellä ovat kunnossa. Valmennukseen osallistuminen oli osaltani hieno kokemus ja kasvun paikka. Suosittelen kaikille esimiehille ja johtajille jotka haluavat kehittyä työssään uudelle tasolle. Kari Stenlund, Kaupunkisuunnittelupäällikkö, Jämsän kaupunki