”Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa” – International Coaching Federation

Yksilö-coachingissa kysymys on siis tavoitteellisesta henkilökohtaisesta kehitysmatkasta, jolla saavutetaan merkittäviä ja pitkäkestoisia tuloksia. Coaching perustuu olemassa olevan ajattelun haastamiseen kysymysten ja oivalluttamisen kautta. Coaching synnyttää tietoisuutta, kirkastaa itsetuntemusta, kehittää ajattelu- ja toimintamalleja sekä tarjoaa työkalun muutoksen toteuttamiseen.

Kenelle
Johtajat, esimiehet, lähi-esimiehet, asiantuntijat ja organisaation avaintehtävissä toimivat henkilöt.

Coaching on hyödyllistä esimerkiksi, kun halutaan:

  • kehittää omia ajattelu- ja toimintamalleja (vuorovaikutus, palautteenanto, ajanhallinta, sparraaminen, viestintä, päätöksenteko)
  • selkiyttää tulevaisuuden kuvaa
  • saada näkökulmaa ristiriitaisiin tilanteisiin
  • syttyä ja löytää uudelleen motivaatioita
  • kirkastaa omaa johtamisen filosofiaa
  • ottaa haltuun uutta roolia
  • viedä muutosprosessi onnistuneesti läpi
  • puntaroida työn kuvaa ja omaa jaksamista
  • tehdä työtä omien vahvuuksien kautta
  • synnyttää uutta johtamisen kulttuuria

Valmennusprosessi
Prosessi lähtee liikkeelle asiakkaan tavoitteiden ja kehitysteemojen asettamisesta, jossa mukana ovat valmentaja, valmennettava ja usein organisaation edustaja.

Tyypillinen kesto prosessille on 2-6 kk tavoitteista riippuen. Itse coaching-sessioita on tavallisesti 2 kertaa kuukaudessa, joiden välissä käsiteltyjä asioita viedään arkeen. Yhden session pituus on noin puolitoista tuntia. Lopuksi kolmikantatapaamisessa käydään vielä läpi miten tavoitteisiin päästiin.