Työyhteisövalmennus on hyvä työkalu työstää jo olemassa olevaa ajattelua eteenpäin sekä synnyttää kokonaan uusia ajatuksia ja toimintamalleja. Työyhteisövalmennukset voidaan toteuttaa asiakkaan toiveiden ja tarpeiden pohjalta keynote- tai työpajatyyppisesti sekä näiden yhdistelmänä.

Esimerkkiteemoja:

Valmentavan johtajuuskulttuurin synnyttäminen

Sisäisen motivaation vapauttaminen

Vuorovaikutus työyhteisössä

Miten saada tiimin vahvuudet esiin

Coaching johtamisen välineenä

Onnistumisen periaatteet ihmisten johtamisessa

Oppivan organisaation periaatteet

Kuinka tukea yksilöiden kehittymistä ja kasvua

Voimaannuttavan kulttuurin luominen

Palautetaidot

Intohimon säilyttäminen

Työelämän murros

Itsensä johtaminen