Valmentava johtamisote on tavoitteellista ja tuloksellista sekä yhä enemmän myös odotettua johtamisen tapaa. Alaiset odottavat, että esimies osaa kehittää ja sparrata heitä sekä saada heidän täyden potentiaalin käyttöön. Valmentava johtaminen on vuorovaikutuksellista johtamista, jossa kyky tehdä tietoiseksi, kysyä vahvoja kysymyksiä, innostaa ja herättää itseohjautuvuutta korostuu.

Coaching-taitovalmennus on esimiehille suunnattu valmennus, jossa käydään coachigin ydinperiaatteet läpi sekä teoriassa, että käytännön harjoittein. Valmennus auttaa omaksumaan valmentavan johtamisotteen ja hyödyntämään taitoa monipuolisesti esimiestyössä.

Coaching-taitovalmennus on ryhmävalmennus ja se voidaan rytmittää ja räätälöidä organisaation tarpeisiin sopivaksi.