Tiimicoaching on tavoitteellinen tiimin kehitysmatka.

Milloin tiimicoachingia? Kun halutaan:

 • synnyttää tai selkeyttää johtavia ajatuksia (visio, missio, arvot)
 • luovia läpi murrosvaiheen
 • hio yhteistä tapaa tehdä työtä ja saada tiimistä paras irti
 • selkiyttää rooleja ja työnkuvia
 • synnyttää yhdessä ajattelemisen kulttuuria ja me-henkeä.
 • purkaa jännitteitä ja puhua auki puhumattomia asioita
 • vapauttaa sisäistä motivaatiota ja sitoutumista tiimiin
 • edistää avoimuutta ja luottamusta
 • tehostaa perustehtävän onnistumista
 • synnyttää jaettua visiota
 • nostaa työilmapiiriä

Tutkimusten mukaan coaching parantaa merkittävästi henkilöstön keskinäisiä suhteita, johtamista ja työn tuottavuutta. Lähde: International Coaching Federation

Tiimicoaching prosessina

Tiimicoaching-prosessi lähtee liikkeelle yhteisten tavoitteiden asettamisesta. Tyypillinen prosessi kestää 6 kk, jolloin tapaamisia on kerran kuukaudessa kaksi tuntia kerrallaan.

Ryhmäcoaching

Ryhmäcoachingin teemat voivat olla samoja kuin tiimicoachingissa, mutta ryhmä koostuu eri toimijoista saman organisaation sisällä, esimerkiksi saman organisaation esimiehistä.